Tiedätkö sinä kotisi hiilijalanjäljen?

Rakennusyhtiö Peab laskee hiilijalanjäljen kaikista oman tuotannon kerrostaloista. Tulevaisuudessa ihmiset asuvat entistä ympäristöystävällisemmissä ja energiatehokkaammissa kodeissa.

Tiesitkö, että yhden ihmisen edestakaisen Helsinki-Bangkok-lennon päästöt vastaavat tavanomaisen kerrostalokolmion vuosittaisia päästöjä.

”Nykyään vain harvat asunnon ostajat miettivät kotinsa päästöjä, mutta uskomme asian kiinnostavan tulevaisuudessa yhä useampia. Meille tämä on työssämme ydinasia, koska yrityksemme tavoitteena on olla hiilineutraali rakentaja vuoteen 2045 mennessä. On hienoa, että tätä kehitystä viedään eteenpäin Suomessa myös lainsäädännön tasolla”, sanoo Peabin asuntorakennuttamisesta vastaavan Peab Kiinteistökehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Eskola.

Jokainen meistä voi nykyään laskea oman hiilijalanjälkensä, mutta tulevaisuudessa se onnistuu myös rakennuksen kohdalla. Hiilijalanjälkilaskelma kertoo, kuinka paljon päästöjä rakennus tuottaa koko elinkaarensa aikana, eli rakennustuotteiden valmistuksesta mahdolliseen purkuvaiheeseen asti.

Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki

Peab on laskenut vuoden kestäneessä pilottiprojektissaan hiilijalanjäljen 12 oman tuotannon kerrostalosta eri puolilla Suomea.

”Saimme tässä omassa projektissamme paljon arvokasta tietoa, jonka avulla tiedämme lähtötason, josta voimme lähteä eri toimenpiteillä pienentämään rakentamiemme asuntojen hiilijalanjälkeä. Olemme olleet mukana myös ympäristöministeriön rakennusten hiilijalanjälkeä kartoittavassa hankkeessa. Eli viime aikoina oppia ja kokemuksia on syntynyt paljon”, Eskola kertoo.

Kustannussäästöä asukkaille

Betonikerrostalon suurimmat päästöt syntyvät lämmityksestä. Merkittäviä päästöjä aiheuttavat myös rakennusmateriaalit.

Rakennuksen energiatehokkuus on merkittävä asia asukkaan kannalta. Mitä parempi energiatehokkuus, sitä vähemmän energiaa lämmitykseen kuluu – ja asukkailta säästyy rahaa. Hyvä energiatehokkuus pienentää myös rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Peabin yhteistyökumppanina energia- ja hiilijalanjälkilaskennassa on Vesitaito Oy.

”Esimerkiksi käyttöveden vakiopaineventtiili on kustannustehokas ja helppo tapa vähentää lämpimän veden energiantarvetta yhdessä vettä säästävien hanojen kanssa. Se pienentää hiilijalanjälkeä pari prosenttia”, kertoo ympäristöministeriön hankkeessakin mukana olleen Vesitaito Oy:n toimitusjohtaja Heikki Virkkunen.

Ympäristöministeriön vähähiilinen tiekartta tähtää siihen, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

”Me Peabilla laskemme jatkossakin kaikkien rakentamiemme asuntojen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen ja kehitämme ratkaisuja, joilla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Meidän alamme ratkaisut ovat avainasemassa, kun päämääränä on vähentää päästöjä koko maailmassa”, Juha-Pekka Eskola sanoo.

 

Asunnon ostaja, tunne nämä termit:

Energiatehokkuus

pienentää rakennuksen käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa. Energiamuoto ja materiaalit ovat avainasemassa, kun pyritään kohti energiatehokkuutta.

Vähähiilinen rakennus

on rakennus, jonka elinkaaren hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Rakennus voidaan suunnitella energiatehokkaaksi tai siinä käytetään hiilijalanjäljeltään pieniä ja pitkäikäisiä rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja.

Hiilijalanjälki

kuvaa, kuinka paljon päästöjä rakennus tuottaa koko elinkaarensa aikana. Laskelma huomioi niin rakennusmateriaalit, rakentamisen, rakennuksen käytön kuin purkamisen.

Hiilikädenjälki

kuvaa rakennuksen myönteisiä ilmastovaikutuksia. Sellaisia ovat esimerkiksi talon rakenteisiin sitoutunut hiili ja uusiokäytetyt materiaalit.

Lähteet: Ympäristöministeriö, Vesitaito Oy