Peabin menestystarina perustuu ihmisen arvostamiseen – jokainen voi kehittyä ja edetä urallaan

Peabin yli 60-vuotiseen historiaan mahtuu paljon, mutta tarina alkaa kahdesta yritteliäästä ruotsalaisesta Paulssonin veljeksestä. Heidän ydinarvoinaan ovat aina olleet ihmisten kunnioittaminen, arvostaminen ja kannustaminen. Jokaisella on mahdollisuus kehittyä ammatissaan ja edetä monipuolisesti työtehtävissä. Tämä on perustana peabilaisten vahvalle yhteenkuuluvuuden tunteelle, Peab-hengelle.

Yli kuudenkymmenen vuoden ajan Peab on osallistunut yhteiskunnan kehittämiseen ja rakentamiseen. Se, mikä alkoi vuonna 1959 kahdesta hyvin nuoresta veljestä, Mats ja Erik Paulssonista, ja traktorista, on nykyään Ruotsin suurin ja yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- sekä maa- ja vesirakentamisen yrityksistä.

Peab sai alkunsa, kun eteläisen Ruotsin Bjären niemimaalla varttuneet teini-ikäiset veljekset olivat ottaneet hoitoonsa kunnan kesäasukkaiden jätehuollon. Kaksikko hoiti niin käymälät kuin jäteastiat. Alueella ei liiemmälti ollut tarjolla työpaikkoja, joten niitä oli parasta luoda itse.  

Mats Paulsson kävi koulua seitsemän vuotta. Hänen lempiaineensa oli matematiikka. Hänellä oli jo teini-ikäisenä selvä visio yrittäjyydestä: hän halusi sekä ansaita rahaa että käyttää ansionsa oikein yhteisen hyvän ja ympäristön eteen. 

Hän auttoi jo alakouluikäisenä isäänsä kotitilan töissä, jakoi lehtiä, harvensi juurikkaita ja oli naapureiden apupoikana. Muutaman vuoden vanhempi Erik oli ennen oman yrityksen perustamista töissä koneasemalla.

”Toisten kunnioittaminen ja ihmisten arvostaminen lähtivät kotoa: vanhempamme vaativat meiltä lapsilta hyvää käytöstä, nöyryyttä, kiittämistä ja tervehtimistä. Nämä arvot ovat edelleen yritystoimintamme kulmakiviä”, Mats Paulsson on kertonut.

historia-kuva2.jpg

Peabin tarina alkoi vuonna 1959 kahdesta hyvin nuoresta veljestä, Mats ja Erik Paulssonista, ja traktorista. Tänään Peab on Ruotsin suurin ja yksi Pohjoismaiden johtavista rakennusalan yrityksistä.

 

Nimi lyheni ytimekkääksi kirjainyhdistelmäksi

1960-luvun taitteessa yritys alkoi kasvaa. Veljekset palkkasivat lisää työntekijöitä ja laajensivat koneasematoiminnasta ja jätehuollosta infrarakentamisen, koneiden ja soran pariin.

Veljekset osasivat delegoida yrityksensä tehtäviä ja löysivät palkkalistoilleen loistavia työntekijöitä. Väki viihtyi yrityksessä eikä ihme, sillä lämpimän ja välittävän ilmapiirin luominen oli Paulssoneille alusta asti sydämen asia.

Yrityksen pääkonttori sijaitsi, ja sijaitsee edelleen, Skånen läänissä Förslövissa. Pian toiminta laajeni entisestään. Vuonna 1967 veljekset perustivat ensimmäisen osakeyhtiönsä. Yhtiön nimi oli alkujaan Bröderna Paulssons Entreprenad AB (aktiebolag eli osakeyhtiö), suomeksi Paulssonin veljesten urakointi OY.

Kylttien teettäminen näin pitkälle nimelle oli kuitenkin tyyristä, joten veljekset päättivät lyhentää yrityksen nimeksi Paulsson Entreprenad AB eli Peab – tästä tuli siis ytimekäs kirjainyhdistelmä. Iskevä, mieleen jäävä nimi havaittiin hyväksi ja se on säilynyt näihin päiviin saakka. 

historia-kuva3.jpg

Kylttien teettäminen alkuperäiselle nimelle oli sen verran hintavaa, että veljekset päättivät lyhentää yrityksensä nimen ytimekkäästi Peabiksi.

 

Peabin yhteishenki ei ole vain juhlapuheita

Mats Paulsson jätti Peabin hallituksen vuonna 2021 ja jatkaa nyt hallituksen kunniajäsenenä. Hän on kasvattanut veljensä Erikin kanssa pienen yhtiön pohjoismaiseksi menestystarinaksi. Menestys perustuu vahvalle yhteenkuuluvuuden tunteelle – Peab-hengelle – jonka luomisessa sympaattisen Mats Paulssonin sanotaan olleen mestari.

Veljesten kotoa omaksumat arvot näkyvät muun muassa siinä, että Peabilla on aina tuotu esille, kuinka tärkeää on tervehtiä kaikkia – tapahtui kohtaaminen sitten työpaikalla tai työn ulkopuolella. Peab-hengen mukaisesti jokaista työntekijää kohdellaan rehellisesti ja samanarvoisesti.

”Avoimuudella ja kunnioituksella toisiamme kohtaan olemme luoneet vahvan yhteishengen ja tuttavallisen ilmapiirin. Tämän tunteen säilyttäminen on ollut aina tärkeimpänä tavoitteenani yrityksen kasvaessa”, Mats Paulsson on sanonut.

historia-kuva4.jpg

Mats Paulssonin mukaan Peabin menestys nojaa työntekijöiden arvostukseen ja sitoutumiseen. ”Meillä on 15 000 työntekijää, ja jokainen heistä on yhtä tärkeä. Jos kaikki pyrkivät kohti samoja tavoitteita, olemme lyömättömiä.”

Peab pitää hyvää huolta työntekijöistään monin tavoin: esimerkiksi henkilöstösäätiö turvaa työntekijöiden taloutta myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

”Peabin menestys on aina perustunut ahkeriin, osaaviin ja sitoutuneisiin ihmisiin. Haluamme luoda työpaikan, jossa on hyvä ilmapiiri ja hyvä olla. Kaikilla on oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet”, Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson on summannut.

historia-kuva5.jpg

Peab on pitänyt aina työntekijöistään huolta – myös vapaalla. 1970-luvulla työntekijät perheineen laskettelivat Taalainmaalla Keski-Ruotsissa. Nykyisin Peabilla on useita henkilökunnan virkistykseen tarkoitettuja majoituspaikkoja Ruotsin ja Norjan hiihtokeskuksissa.

 

Kunnianhimoiset tavoitteet – paras työnantaja ja tyytyväisimmät asiakkaat

Nykyisin Peab on Ruotsin suurin rakennus- ja infrarakennusyhtiö ja yksi Pohjoismaiden suurimmista alallaan.

Norjassa Peabin toiminta käynnistyi 1990-luvun alussa ja Suomessa vuonna 1999. Tänä päivänä Peab työllistää 14 000 työntekijää – Suomessa työntekijöitä on noin 2000. Liikevaihto on 5 miljardia euroa, ja konsernin osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Konsernin toiminta on jakautunut neljään liiketoiminta-alueeseen: rakentamiseen, kiinteistökehitykseen, infrarakentamiseen ja teollisuuteen. Peabin toiminta ulottuu laajalle aina asunnoista ja kouluista urheilukeskuksiin, sairaaloihin, kirkkoihin, teihin ja puistoihin.

Edelleen vastuullisuus ja välittäminen ovat kaiken tekemisen keskiössä, ja Peab tavoittelee paikkaa alan parhaana työnantajana. Peab haluaa olla luotettava ja laaja-alainen yhteiskuntarakentamisen kumppani, jolle paikalliset ja sosiaaliset kriteerit ovat tärkeitä – tavoitteena ovat myös alan tyytyväisimmät asiakkaat.

 

Kaikessa liiketoiminnassa panostetaan kestävän ja ympäristöystävällisen tulevaisuuden luomiseen

Suomen suurin asfaltoija Peab Asfalt lanseerasi keväällä 2021 ECO-Asfaltin Lahden ja Raahen asfalttiasemillaan. ECO-Asfaltin valmistuksessa käytetään uusiutuvista raaka-aineista – kuten lahtelaisten elintarvikejätteistä – tuotettua hiilineutraalia biopolttoainetta. Tällä saadaan puolitettua asfaltoinnin hiilidioksidipäästöt.

Kestävä kehitys ohjaa toimintaa betonialallakin: Peabin tytäryhtiö Swerock panostaa tekniseen kehitykseen ja uusiin työtapoihin luodakseen tuotteita, joilla on pienempi ympäristövaikutus. Swerock on yksi Pohjoismaiden suurimpia materiaalin ja palveluiden toimittajia rakennus- ja maanrakennusalalla. Suomessa sen tarjontaan kuuluvat betonin, soran ja kalliomurskeen valmistus ja myynti sekä avolouhinta.

historia-kuva6.jpg

Erik ja Mats Paulssonilla on ollut jo nuoresta asti palava halu tehdä asioita niin yhteisen hyvän kuin ympäristön eteen.

 

Kerralla kuntoon – kunnon rakentajat ovat ylpeitä työstään

Jokaisessa Peabin kohteessa ja hankkeessa asiat tehdään kerralla kuntoon. Se on peabilaisten ohjenuorana kaikessa liiketoiminnassa. Kunnon rakentajat ovat ylpeitä työstään, sen jäljestä ja osaamisestaan. Heille on sydämen asia, että suomalaiset saavat asua, käydä koulua ja työskennellä terveissä ja laadukkaissa rakennuksissa.

Tämän päivän rakentamiseen vaikuttaa suuresti ilmastonmuutos. Ympäristönsuojelu on ollut keskeistä Peabin toiminnassa jo heti alkuajoista lähtien. Kun Paulssonin veljekset aloittivat 1950-luvulla puhtaanapitotoimintansa, kaikki jätteet kipattiin yhteen ja vietiin kaatopaikalle. Veljekset eivät halunneet toimia niin, vaan aloittivat jätteiden lajittelun.

Peabilla panostetaan ponnekkaasti ilmastotekoihin. Yritys rakentaa parempaa yhteiskuntaa, jossa ympäristöarvot ja ilmaston kannalta järkevät ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat etusijalla. Vuodesta 2019 alkaen Peab on muun muassa mitannut hiilijalanjäljen kaikista oman tuotantonsa asuinkerrostaloista.

Peab on asettanut koko konsernissa tavoitteekseen olla hiilineutraali rakentaja vuoteen 2045 mennessä. Rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeistä, kun halutaan vähentää päästöjä koko maailmassa. Rakennussektori tuottaa maailman hiilidioksidipäästöistä noin 39 prosenttia.

Peabilla on asetettu tulevaisuudelle kunnianhimoinen tavoite olla pohjoismaisen yhteiskuntavastuun edelläkävijä. Tämän saavuttamiseksi hyvä liiketoimintaetiikka ja sosiaalinen sitoutuneisuus ovat jatkuvasti osa peabilaisten työtä – Paulssonin veljesten lämpimässä hengessä.

Peab rakentajana

Peab rakentaa itse omat kohteensa yli 60 vuoden kokemuksella. Olemme paikallinen yritys suuren yrityksen resursseilla: Peab-konserni on Pohjoismaiden suurin rakennusyhtiö.

Lue lisää!

Evästeet

Sivusto sisältää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa luvan kanssa kävijän tietokoneelle. Evästeitä käytetään normaalisti sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä sivuston mukauttamiseen käyttäjän toivomusten ja valintojen mukaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan kaikkien verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien pitää saada tietoa siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä sekä evästeiden käytön tarkoituksesta. Käyttäjien pitää myös hyväksyä evästeiden käyttö.

Käytämme sivustollamme evästeitä.

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sinulle sen vierailijana. On olemassa kolmen tyyppisiä evästeitä. Kaikkia evästeitä käytetään sivustollamme.

  • Pysyvät evästeet:

Tallennetaan tietokoneellesi tietyksi ajaksi.  Tätä evästettä käytetään esimerkiksi sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

  • Istuntoeväste:

Tallennetaan tietokoneellesi siksi aikaa kun vierailet sivustollamme. Istuntoevästeet poistuvat kun suljet internetselaimen.

  • Tilastoevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa montako vierailijaa sivustollamme on. Emme kerää henkilötietoja.

Evästeistä kieltäytyminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeitä, voit asettaa tietokoneesi automaattisesti kieltäytymään evästeistä tai niin että saat ilmoituksen jos sivustolla käytetään evästeitä. Internetselaimen kautta voi myös poistaa aiemmin tallennettuja evästeitä. Ohjeet tähän löytyy selaimesta. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, saattaa osa sivustosta toimia huonosti.

Lue evästeselosteemme.

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta.