Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste
Laatimispvm: 15.09.2016

 1. Rekisterinpitäjä

 Peab Oy
 Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki
 puh. +358 207 606 200

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 Juha-Pekka Eskola
 Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki
 puh. +358 207 606 200

 3. Rekisterin nimi

Peabin asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, kuten yhteydenotot asunnon varanneisiin tai ostaneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Käytetään asuntojen markkinoimiseen, markkinointitutkimuksiin, markkinointikilpailuihin ja asukaspalautteen keräämiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, postinro ja -paikka, puhelinnumero, sähköposti ja asunnonhakukriteerit.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma yhteydenotto

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta tai siirretä

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla talletetut tiedot: Sähköisessä muodossa rekistereissä olevat tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeudet on määritelty, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa alla olevalla lomakkeella: