Peab - Pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Tulevaisuuslähtöinen rakentaminen tarkoittaa meille sitä, että tänään rakentamamme kohteet läpäisevät myös tulevat eettiset ja ekologiset vaatimukset. Haluamme olla osaltamme rakentamassa kestävää yhteiskuntaa, joka täyttää tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Siksi haluamme olla mukana luomassa hyvää rakennettua ympäristöä, jonka ympäristövaikutukset ovat pienet.

Tiedämme, että toimintamme vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Siksi pyrimme rakentamaan yhteistyössä asiakkaidemme ja tavarantoimittajiemme kanssa laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Olemme Peabilla jo pitkään ponnistelleet vähentääksemme rakennustoiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Peabin ympäristöpolitiikan mukaisesti

  • Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimintamme  ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen.
  • Asiakkaille tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita. Suunnittelemme ne ympäristönäkökohdat huomioiden.
  • Työmaillamme toimitaan ekotehokkaasti ja ympäristöä säästäen.
  • Seuraamme ympäristötavoitteiden toteutumista mittaamalla ja tiedotamme niistä säännöllisesti ja avoimesti.
  • Lisäksi sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä toiminnassamme

Kestävä kehitys

Kestävä rakentaminen tarkoittaa muun muassa sitä, että

  • rakennamme ensisijassa maa-alueille, jotka sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähellä
  • rakennamme turvallisia ja terveellisiä ympäristöjä, joissa ihmiset voivat elää, työskennellä ja asua
  • asunnoissa käytetään laadukkaita ja aikaa kestäviä  materiaaleja

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN, KEHITTYVÄ, HENKILÖKOHTAINEN, LUOTETTAVA

Peabin arvot kuvaavat millaisia olemme ihmisinä, miten vastaamme asioista, miten työskentelemme, mitä voimme saavuttaa ja millaisena meidät tunnetaan. Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Arvojen sisäistäminen on perusedellytys työskentelylle, kehittymiselle ja viihtymiselle.

Peabin arvot

Luotettava

Toimintamme perustuu aina hyvän liiketoimintatavan noudattamiseen sekä henkilöstömme ammattitaitoon.

Henkilökohtainen

Pyrimme rakentamaan pitkäaikaista, rehellisyyteen ja luotettavuuteen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa.

Kehittyvä

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme olemalla aidosti innovatiivisia ja joustavia.

Käytännönläheinen

Meidät tunnetaan käytännönläheisistä toimintatavoista, ripeästä päätöksenteosta ja asiakkaamme tarpeiden ymmärtämisestä.